About · Missie

We leven in een prachtige wereld. Een potentieel prachtige wereld. Al mijn reizen gaven mij het inzicht dat de wereld ons huis is. En dat we daarvan mogen genieten maar er ook goed voor moeten zorgen. Dat we niet alleen moeten nemen, maar ook moeten geven. Dat de relatie in balans moet zijn. Reciprociteit, in antropologisch vakjargon.

Visie

Ik heb Green Culture Lab opgericht om te bouwen aan een mooie,  volhoudbare en duurzame wereld. Waarin reciprociteit (wederkerigheid) de basis is voor de relatie tussen mens en natuur.

De techniek om dit voor elkaar te krijgen is er. We moeten het alleen nog doen. Onze samenleving en economie herinrichten en herorganiseren. Als je serieus bent met het integreren van people, planet en profit in je organisatie, de circulaire economie of low-carbon business, ben je bezig met een organisatieverandering. Dat vraagt om een mindshift, ander gedrag en vaak een cultuurverandering.

Mijn missie

Ik geloof in de veranderkracht van organisaties en bedrijven, vanwege het samenvallen van een incentive, financiële middelen en slagkracht. Ik wil bereiken dat organisaties en bedrijven het volstrekt logisch vinden om duurzaamheid als maatstaf te gebruiken voor hun afwegingen. Waarin beslissingen gebaseerd zijn op de vraag: is het goed voor de relatie tussen mens en planeet?

De ambitie

Organisaties inspireren en activeren om verduurzaming niet alleen te zien als technologische of business uitdaging maar ook als cultuurvraagstuk.