Lezingen · Zo bouw je een sterke tribe!

De corporate antropologie kijkt met de fascinatie van de oude antropologen naar hedendaagse organisaties en bedrijven. Daar zie je dezelfde rituelen, symbolen en ongeschreven spelregels. Door te zien wat niet geschreven staat en te horen wat niet gezegd is, krijg je grip op cultuur en wordt veranderen makkelijker.

Ook zo benieuwd hoe mensen nu sterke tribes bouwen? Hoe je een hechte afdeling of organisatie smeedt? Hoe je de ongeschreven regels moet interpreteren? En hoe je cultuur kunt veranderen? Dan helpt het als je af en toe tussen de regels door leest, en hoort wat niet gezegd wordt, zodat je interne logica gaat zien. 

Cultuur bestaat uit gewoonten die zo volkomen logisch zijn voor een groep mensen dat je er niet meer over nadenkt: ‘zo doen wij dat hier!’. Dan is het handig de grammatica te begrijpen van organisatiecultuur, te snappen hoe verandering werkt en en welke culturele vraagstukken en dilemma’s je daarbij hebt op te lossen.

Tribaal veranderen

In deze lezing leer je als antropoloog naar je organisatie te kijken, en krijg je de handvatten aangereikt om cultuur te kunnen veranderen.  Je gaat begrijpen dat het handig is in drie stappen te veranderen als je wilt dat de verandering beklijft. Je leert over de rol die Power & Love spelen in organisaties, en over leidinggeven aan verandering en onzekerheid.

Je leert over liminaal leiderschap en over de kracht van een goed ritueel om de verandering te markeren. En hoe je zorgt dat de verandering zich viraal verspreidt. Verandering (bege)leiden wordt makkelijker als je weet hoe cultuur werkt.

Deze lezing geeft je:

  • inspiratie om anders te kijken naar je eigen cultuur en organisatievraagstukken.
  • vertaling van corporate antropologie naar leiderschap en organisatieverandering.
  • kennis over wat cultuur is, hoe het werkt en hoe je het kunt bijsturen of veranderen
  • een bruikbaar procesmodel om cultuurverandering te sturen.

Lezing boeken?

Spreker | Walter Faaij
Taal | Nederlands / Engels
Duur | 15 – 90 minuten
Interactie | 10 – 500 mensen 
Optie | Uitbreiden tot een masterclass van een (halve) dag
Contact | via formulier of walter@greenculturelab.com


Neem contact op via onderstaand formulier