About · Corporate Antropologie

Van oudsher bestuderen antropologen verre vreemde volkeren en tribale samenlevingen. De corporate antropologie kijkt met dezelfde fascinatie naar (westerse) organisaties en bedrijven.

Iedere verandering gaat over mensen. Ontwikkelingen in de maatschappij. Organisatieverandering. De energietransitie. Technologische innovatie. Mensen veroorzaken verandering, en verandering heeft impact op mensen. Dan is het handig te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Hoe ze wonen, werken, reizen, leven. En dat is precies waar antropologen goed in zijn.

Antropologen zijn gespecialiseerd in het begrijpen van mensen. We onderzoeken waarom mensen doen wat ze doen, en kijken dan het liefst naar mensen in groepsverband. Over de betekenis die een groep mensen aan de wereld om zich heen geeft. Cultuur zit tussen mensen, in de relaties gebeurt het.

Beter kijken

Mensen doen nou eenmaal iets anders dan ze (vaak) zeggen te doen. Daarom is kwalitatief onderzoek ook zo’n krachtige onderzoeksmethode; de papieren (door mensen ingevulde) werkelijkheid verschilt vaak van de echte werkelijkheid.

Antropologen lezen tussen de regels door, horen dat wat niet gezegd wordt en beschouwen alles als informatie. De inrichting van de kantoorruimte, het contact in een inkooptraject, de rondslingerende brochures in de publieke ontvangsthal en de spanning voorafgaand aan een meeting. Alles is informatie.

Beter praten. En luisteren.

Door oprechte interesse voor en nieuwsgierigheid naar anderen, ga je de ander veel beter begrijpen. Goeie vragen stellen, eerlijke aandacht, de tijd nemen en geen dichtgetimmerde vragenlijst helpen daarbij. Door goede vragen te stellen en echt te luisteren ga je veel beter snappen waarom mensen doen wat ze doen en vinden wat ze vinden.

Cultuur verander je in dialoog. Niet met meer papier en bureaucratie, met meer beleidsplannen en van bovenaf opgelegde KPI’s. Die zijn de stolling van de verandering, niet het begin. Dan helpt het als teams, organisaties, communities en samenlevingen betere dialogen leren voeren. Beter leren luisteren naar de minderheidsstem, om een grotere perspectievenrijkdom te hebben, wijzere besluiten te kunnen nemen en gedoe te voorkomen.

Beter begrijpen

Veranderen wordt makkelijker als je begrijpt waar je bent. Door beter te kijken, beter te praten en te luisteren, ontstaat een diepgaand begrip van waarom (groepen) mensen doen wat ze doen. Dan helpt het als we goed kijken naar de context waarin een groep zich beweegt, wat het bestaansrecht van een groep is en hoe ze dat intern met elkaar regelen.

Iedere groep staat voor een andere unieke, uitdaging. Als de uitdaging uniek, contextueel en lokaal gedreven is, dan moet de oplossing dat ook zijn. Dan helpt het om die lokale situatie volstrekt en volledig te doorgronden. Om te snappen wat er gebeurt tússen mensen. 

Beter veranderen

Uiteindelijk gaat iedere verandering gaat over mindset, gedrag, gewoonten en ongeschreven regels. Over cultuur. En over het oncomfortabele ‘Ondertussen’, en als groep leren omgaan met de onzekerheid die daarbij hoort. De onzekerheid dat het oude verdwijnt of al verdwenen is maar dat het nieuwe er nog niet is. Wat rest is een onzeker en oncomfortabel ondertussen. Antropologen zijn er bij uitstek goed in te helpen begrijpen van wat is, ruimte te scheppen voor goede, vaak spannende en soms schurende dialogen waarin groepen mensen met elkaar betekenis geeft aan de nieuwe werkelijkheid.

Conclusie

Iedere organisatie is gebaat bij een antropoloog. Want iedere verandering gaat over mensen, en over groepen mensen. Dan is het handig te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Hoe ze wonen, werken, reizen, leven, en hoe ze daar betekenis aan geven. En dat is precies waar antropologen goed in zijn.

Beter kijken en daardoor meer zien. Betere gesprekken waardoor je elkaar, jezelf en de context beter begrijpt. Zodat veranderen makkelijker wordt. Omdat je al weet waar je vandaan komt.