Home · About

Het verhaal van Green Culture Lab begint in 2010 op Groenland. Ik ben ervan overtuigd dat het verduurzamen van onze organisaties, bedrijven en samenleving in essentie een cultuurvraagstuk is. Ik vertel je graag over wie ik ben en wat ik doe.


Missie

We leven in een prachtige wereld. Een potentieel prachtige wereld. Al mijn reizen gaven mij het inzicht dat de wereld ons huis is. En dat we daarvan mogen genieten maar er ook goed voor moeten zorgen. Dat we niet alleen moeten nemen, maar ook moeten geven. Dat de relatie in balans moet zijn. Reciprociteit, in antropologisch vakjargon.

Walter Faaij

Walter is gespecialiseerd in organisatiecultuur, cultuurverandering en duurzaamheid. Hij is oprichter van Green Culture Lab en associate partner van Human Dimensions. Walter begeleidt organisaties en bedrijven op het snijvlak van duurzaamheid en organisatie- of cultuurverandering.

Nadia Teunissen

Mijn achtergrond ligt op het gebied van antropologie met een specialisatie in duurzaamheid. Ik vind het belangrijk dat zowel de mens als de planeet zich in goede ‘conditie’ kunnen ontwikkelen. Deze interesse gaat hand in hand met mijn belangstelling voor organisatiecultuur.

Jeanine Pothuizen

Als verandercoach help ik (team)leiders om hun organisatie in beweging te krijgen. Mijn focus is om samen duurzame keuzes het nieuwe normaal te maken.

Partners

Ik werk graag en veel samen met anderen. Omdat projecten daar beter van worden en omdat ik daar zelf van leer. En gewoon...omdat het leuk is.

Opdrachtgevers

Een greep uit de opdrachtgevers voor wie ik gewerkt heb. Als spreker, facilitator, of consultant bij een cultuurtraject.

Corporate Antropologie

Van oudsher bestuderen antropologen verre vreemde volkeren en tribale samenlevingen. De corporate antropologie kijkt met dezelfde fascinatie naar (westerse) organisaties en bedrijven.

In het nieuws

Regelmatig publiceer ik artikelen, columns of interviews. Soms wordt ik zelf geinterviewd. Ik deel deze publicaties graag in een handig overzicht.