Blog · Duurzaamheid als meetlat voor performance

De beste manier om je organisatie duurzamer te maken, is door duurzaamheid te verbinden aan de core business van je bedrijf. Dat betekent duurzaamheid in de dagelijkse processen inbedden en je processen herinrichten waardoor bedrijfsresultaat en duurzaamheid niet meer tegen elkaar werken, maar elkaar juist versterken.

Het integreren van duurzaamheid in je organisatie is een cultuurverandering. Het heeft immers impact op de meest fundamentele én dagdagelijkse keuzes die medewerkers maken: de afhandeling van een bestelling, de ontvangst van een klant, de inrichting van het productieproces, de ontwikkeling van een nieuwe dienst, de inkoopprocedures, werving en selectie van nieuwe medewerkers, of het beheer en onderhoud van je bedrijfspand. Duurzaamheid grijpt in op alle processen in de organisatie. En als duurzaamheid goed is ingebed in de organisatie, functioneert het als een meetlat waarlangs iedereen zijn keuzes kan leggen om te zien of hij de goede dingen doet.

Als bedrijf kun je nog zo’n mooie MVO missie hebben, maar als individuele medewerkers hoofdzakelijk afgerekend worden op hun financiële targets, blijft de missie in veel gevallen een papieren werkelijkheid. Dé manier om duurzaamheid in het dagelijks leven van werknemers te integreren is het stellen van specifieke duurzaamheidsdoelen en de voortgang regelmatig te meten. Zodat je kunt bijsturen als je je doelen niet haalt. Net als bij de reductie van energieverbruik of CO2-uitstoot. Zolang MVO-activiteiten door medewerkers en leidinggevenden als ‘extra’ worden beschouwd, zullen ze geen prioriteit krijgen en niet in het dagelijkse takenpakket opgenomen worden. 

Duurzaamheid als kerntaak
Het Amerikaanse soepbedrijf Campbell Soup integreert duurzaamheid in de dagelijkse bezigheden van haar medewerkers. Het bedrijf organiseert bijvoorbeeld een Make a Difference Week, waarin 3700 medewerkers op 16 locaties meedoen aan 70 projecten. Vrijwilligerswerk is geen stand-alone activiteit, maar geïntegreerd in een bedrijfsbrede visie op de rol van het bedrijf in haar omgeving. De operationalisering van activiteiten gericht op duurzaamheid gebeurt bottom-up door medewerkers zelf. In beoordelingsgesprekken weegt mee wat ze het afgelopen jaar aan duurzaamheid hebben gedaan en hoe dat heeft bijgedragen aan de verankering van duurzaamheid in de bedrijfscultuur. 

De multinational Sony beloont haar medewerkers voor MVO-activiteiten die top-down zijn gedefinieerd. Medewerkers betrekken bij duurzaamheid blijkt een renderende investering: iedere geïnvesteerde dollar leverde een besparing op van ruim $4 per medewerker en verdiende zichzelf dus ruimschoots terug. Volgens Sony is het de uitdaging om dit soort acties voor medewerkers leuk te maken en hen een duidelijk handelingsperspectief te geven dat aansluit bij hun denkbeelden en manier van leven.

Cateringbedrijf Hutten beschouwt medewerkersgeluk als basis voor zijn succes. Het bedrijf wil de Beste, Leukste en Gelukkigste organisatie van Nederland zijn, een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, en medewerkers zijn 'samenwerkers'. Hutten ontleent zijn bestaansrecht niet aan winstmaximalisatie, maar aan het nastreven van geluk van medewerkers en verduurzaming van de keten. Gelukkige medewerkers leiden tot gelukkiger klanten en happiness geldt als randvoorwaarde voor succes, niet als resultaat daarvan. Geluk als business case.

Chief Sustainability Officer
Steeds meer organisaties en bedrijven hebben een Chief Sustainability Officer. Iemand die verantwoordelijk is voor het agenderen van duurzaamheid, voor het bewaken van de voortgang, het halen van de bereikte doelen en voor de cultuurverandering die daar vaak voor nodig is. Een CSO heeft vaak toegang tot de C-suite of is er zelfs onderdeel van en wordt net als de anderen afgerekend op zijn doelen: heeft de organisatie haar duurzame targets gehaald?

De les uit deze voorbeelden? Als je ervoor verantwoordelijk wordt gehouden - en erop kan worden afgerekend - wordt duurzaamheid vanzelf onderdeel van je takenpakket. En geef je als organisatie het belang ervan aan: wij vinden duurzaamheid dusdanig belangrijk dat medewerkers, teams en afdelingen worden geacht tijd en energie te besteden aan het behalen van onze duurzame targets

Om duurzaamheid te verankeren in je organisatiecultuur helpt het om het in te bedden in de dagelijkse kerntaken, en mensen en afdelingen verantwoordelijk te maken voor hun duurzaamheids-performance.