Blog

Wij schrijven graag over cultuur, duurzaamheid, leiderschap en verandering. Grote maatschappelijke ontwikkelingen gecombineerd met kleine observaties en duiding vanuit antropologisch perspectief.

Wat het Corona-virus ons laat zien

1 april 2020 ― Als mens word ik al drie weken lang geraakt door de verhalen die ik hoor, de dingen die ik zie en de impact die Corona op mijn eigen leven heeft. Als aanstaande vader zijn het spannende tijden met over vijf weken een kind op komst. En als antropoloog kijk ik gefascineerd naar wat er zich in onze samenleving afspeelt. Naar hoe we als individuen en als collectief reageren op het uitbreken van de Corona-pandemie.

Rituelen en tradities: tools bij transitie

22 december 2019 ― De noodzaak van een transitie naar een duurzame samenleving is nog nooit zo breed en diep gevoeld als nu. Om zulke transities te begeleiden hebben mensen rituelen uitgevonden. Om ruimte te geven aan onzekerheid, om emoties te kanaliseren, om verbinding met elkaar te maken, om afscheid te nemen van het oude en vorm te geven aan het nieuwe.

De energietransitie als verwarrend Ondertussen

17 oktober 2019 ― De energietransitie is een cultuurverandering. De oude ordening werkt niet meer maar de nieuwe is nog niet uitgekristalliseerd. Veranderen gaat over opnieuw betekenis geven. Dat is oncomfortabel, spannend en vraagt om moedige dialoog en de bereidheid geraakt te worden. In het Ondertussen gebeurt het.

Observeren als ambacht

27 september 2019 ― Iedereen mist soms essentiële informatie. Eén detail over het hoofd zien of één woord verkeerd interpreteren heeft direct gevolgen voor hoe we ons werk doen, hoe we met anderen omgaan en hoe we onze kansen en bedreigingen inschatten.

Over Groenland en storytelling

26 juli 2019 ― Verhalen brengen mensen in beweging en maken grootse dingen mogelijk. Maar als je je niet aan veranderende omstandigheden aanpast en een nieuw verhaal creëert, kun je zomaar uitsterven. In 2010 woonde ik drie maanden op Groenland en hoorde dit verhaal.

Duurzaamheid vraagt om betere storytelling

25 juli 2019 ― Verhalen geven duiding en betekenis, een mentaal denkframe en een perspectief op de werkelijkheid. Ok, bijna iedereen is tegenwoordig een story-teller. En dat is maar goed ook, want een goed verhaal heeft meer impact dan de juiste cijfers in een spreadsheet zetten. Voor de transitie naar een duurzame, inclusieve wereld hebben we nieuwe verhalen nodig.

Duurzaamheid. Een kwestie van cultuur.

22 juli 2019 ― Als je je organisatie wilt verduurzamen, ben je bezig met het bouwen van cultuur. Dan helpt het als je snapt hoe cultuur werkt, hoe cultuur samenhangt met je bedrijfsvoering en primaire proces en hoe je het kunt veranderen. Wat je te doen hebt is het organiseren van nieuwe betekenisgeving. Kampvuren aansteken. Omdat duurzaamheid een kwestie van cultuur is. Building cultures of sustainability.

Duurzaam onderweg

11 juli 2019 ― Wanneer de zomerperiode nadert, ben ik altijd met mezelf in strijd. To travel or not to travel? Daarom ga ik het deze zomer anders proberen. Door het onderweg zijn centraal te stellen. Door te proberen écht in het ondertussen te zijn. Te reflecteren over wat was en te dromen over wat komt. Duurzaam onderweg.

Waarom het klimaat en inclusie alles met elkaar te maken hebben

1 mei 2019 ― Als samenleving staan we voor twee grote problemen: klimaatverandering en polarisering. Maar in essentie gaan ze over verbinding, met een plek en met een gemeenschap. Of het losraken daarvan. Dit geeft ons de kans: om te bouwen aan een inclusieve en welvarende samenleving.

Een sociale blik op verduurzaming van de woningvoorraad

24 april 2019 ― Er is een cultuuromslag nodig om de gestelde doelen van een CO2 neutrale woningvoorraad te realiseren, waarbij de bewoner vertrekpunt wordt. Dan helpt het om beter te praten en beter te luisteren, zodat je elkaar als mens ziet en beter begrijpt. Stel je voor dat dat lukt: tevreden bewoners en medewerkers, een fijne relatie tussen corporatie en bewoner, en een snellere verduurzaming van de woningvoorraad.

Hoe je ranking gebruikt om duurzaamheid in het DNA van je organisatie te krijgen.

25 februari 2019 ― Een groep doet nooit zomaar iets. Gedrag en collectieve overtuigingen komen altijd ergens vandaan. Alle overtuigingen en ongeschreven spelregels samen leveren een systeem op van macht, status en ranking. Ranking ordent wie mag ordenen. Als je wilt verduurzamen, helpt het om het nieuwe en gewenste gedrag ranking te geven. Mensen gaan immers datgene doen, wat status geeft.

Hoe de #klimaatspijbelaars cultuur veranderen

11 februari 2019 ― De jongeren die morgen uit heel Nederland afreizen naar het Malieveld om daar hun stem te laten horen, maken veel discussie los. In essentie gaat het over deze vraag: wie bepaalt wat normaal is? Een machtsvraag. En juist dan is die rebelse energie nodig. Want als het makkelijk was geweest om te veranderen, dan was het allang geregeld. Klimaatspijbelaars, I’m with you.

Over lineaire groei, impact en reciprociteit

5 februari 2019 ― Ons economische systeem nog grotendeels gebaseerd op lineair groei-denken. Maar waarom moeten we altijd groeien? Volgens mij moeten we af van de aanname dat groei per definitie goed is. Door onze relaties vanuit reciprociteit en wederkerigheid te organiseren, bouwen we een systeem dat volhoudbaar is.

Zullen we #GreenCultures bouwen?

12 januari 2019 ― Om onze dromen van een nieuw begin en een betere wereld waar te maken, helpt het als we beter naar elkaar zouden luisteren, betere dialogen gaan hebben en sociale ranking aan onze groene voornemens geven.

9 interventies om te bouwen aan een duurzaamheidscultuur

7 november 2018 ― De transitie naar een circulaire, duurzame samenleving gaat over cultuurverandering. De corporate antropologie biedt ons een aantal verandertools of cultuurinterventies die je kunnen helpen in het bouwen van zo’n cultuur met duurzaamheid in het DNA.

Circulair cultuur veranderen

24 september 2018 ― Met behulp van deze veranderaanpak uit de corporate antropologie wordt het in zes stappen makkelijker om duurzaamheid te verankeren in een organisatie- of bedrijfscultuur. Omdat duurzaamheid een cultuurvraagstuk is.

Cultuur is...je fiets niet op de stoep parkeren

5 juni 2018 ― Cultuur is...je fiets niet op de stoep parkeren. Overal waar je kunt zeggen 'zo doen wij dat hier', is cultuur. En ieder moment van de dag sta je (onbewust) voor de keus: uitdagen of aanpassen? Zo werkt cultuur.

Verduurzamen is cultuur veranderen

2 mei 2018 ― Ken je dat? Je bent lekker op weg met een aantal technische maatregelen, de eerste besparingen gerealiseerd, het laaghangende fruit geoogst. Zelfs de business case is (bijna) rond. Alleen… de organisatie wil niet mee en zit nog vast in ‘oud denken’. Hoe krijg je iedereen mee?

Duurzaamheid belangrijk? Geef het ranking

24 mei 2017 ― Duurzaamheid integreren in je organisatiecultuur? Geef duurzaamheid ranking. En eis je plek aan de tafel op als MVO afdeling.

Duurzaamheid als meetlat voor performance

21 februari 2017 ― De beste manier om je organisatie duurzamer te maken, is door duurzaamheid te verbinden aan de core business van je bedrijf. Dat betekent duurzaamheid in de dagelijkse processen inbedden en je processen herinrichten waardoor bedrijfsresultaat en duurzaamheid niet meer tegen elkaar werken, maar elkaar juist versterken.

Waarom duurzaamheid smeekt om diversiteit

21 december 2016 ― Als je wilt veranderen, verduurzamen of streeft naar een inclusieve samenleving, dan helpt het om ruimte voor verschil te maken. Ook als het even niet uitkomt. Juist dan.

Verduurzamen doe je in drieën

22 november 2016 ― Een antropologische blik op de energietransitie. Reis mee naar Groenland. Een organisatie of samenleving bouwen met duurzaamheid in het DNA, doe je in drieën. Niet van oud naar nieuw, maar met een ondertussen.

Hoe groot is jouw groene tribe?

14 november 2016 ― Duurzaamheid blijft vaak in een klein hoekje van de organisatie steken. En in iedere organisatie lopen scheidslijnen tussen wij's en zij's. Als je scherp in beeld hebt wat duurzaamheid voor de verschillende groepen in je organisatie betekent, kun je daarop je verhaal aanpassen. Veranderen en verduurzamen gaat over het mobiliseren van mensen. Dream big, think big, scale up and change viral. Hoe groot durf jij je tribe te maken?

Praat je wel de goeie taal?

31 augustus 2016 ― Duurzaamheid verankeren in de organisatiecultuur? Harder praten helpt niet. De goeie taal spreken vaak wel. En check de grappen die (niet) gemaakt worden.

Duurzame doelen stellen of experimenteren?

3 juli 2016 ― Om duurzaamheid in het DNA van een organisatie in te bedden, helpt het stellen van doelen en gewoon te vertrekken. Doelen helpen om op weg te gaan, ook als je nog niet weet hoe die weg er precies uit ziet en welke uitdagingen je onderweg hebt op te lossen. Stel het doel en ga op weg. Ook als je nog niet weet wat je gaat tegenkomen.

Duurzaamheid: belonen of straffen?

17 mei 2016 ― Wil je duurzaamheid in je organisatiecultuur inbedden, bedenk dan hoe je duurzaamheid verankert in je systeem van straffen en belonen. Door mensen te belonen met erkenning, kun je als organisatie je ecologische footprint verkleinen, financiële besparingen boeken en de betrokkenheid van je medewerkers flink verhogen.

People, planet, profit...cultuur?

7 april 2016 ― Al jaren had ik het gevoel dat het model People, Planet, Profit niet compleet was. Als cultuur het fundament is onder samenlevingen en organisaties, waarom ontbreekt dat dan in dit model? En hoe zou cultuur zich verhouden tot de andere dimensies? Volgens mij gaat deze transitie over het bouwen van cultuur gericht op duurzaamheid.

Organisatiecultuur als driver van duurzaamheid

8 maart 2016 ― Als je een bedrijf wilt bouwen met duurzaamheid in het DNA, start dan bij je organisatiecultuur. Stop met het implementeren van strategische 'vierkante' plannen. En begin met het bouwen van culturen van duurzaamheid.

De klimaattop in Parijs als krachtig ritueel

8 januari 2016 ― Klimaatconferenties worden door velen gezien als een jaarlijks terugkerend ritueel, als geldverslindende ceremonies waar wereldleiders en hun onderhandeltijgers vooral symboolpolitiek bedrijven. Als je de klimaattop in Parijs als ritueel bekijkt, zie je dat hij er echt toe deed.

Duurzaamheid door de ogen van een antropoloog

23 november 2015 ― Om een werkelijk duurzame organisatie te bouwen, is integratie van duurzaamheid in de organisatiecultuur nodig. Duurzaamheid gaat immers ook en vooral over gedrag, gewoonten en gebruiken. Over mensen en over de relaties tussen hen. Dat noemen antropologen cultuur.

Spitsbergen: maakbare woonomgeving of ruige wildernis?

11 september 2015 ― Ik maakte in februari een reis naar Spitsbergen en schrijft over de vervlechting tussen ecologische, economische, geopolitieke en sociale belangen. Een antropologische terugblik op een bijzondere reis.

Duurzame mobiliteit: wie heeft de langste?

11 september 2015 ― Stel, je bent MVO manager. Je opdracht is het verduurzamen van de mobiliteit van je bedrijf. In de praktijk betekent dat vaak minder leaseauto's, minder autokilometers, meer trein- en fietskilometers. Hoe krijg je nu medewerkers uit hun lease-auto, in de trein en op de fiets? Allereerst door de rol van de auto te begrijpen. Duurzame mobiliteit is een cultuurverandering.

Hoe veranker je duurzaamheid in je organisatiecultuur?

8 juni 2015 ― U ziet de waarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen en u wilt MVO in het DNA van uw organisatie verankeren. U begrijpt dat MVO meer is dan een cijfer, MVO is een cultuur. Om duurzaamheid blijvend in een organisatie te verankeren is nieuw inzicht en slim verandermanagement nodig. De corporate antropologie geeft u de tools.

Waarom duurzaamheid van ons allemaal is

13 maart 2015 ― Impopulaire maatregelen zijn moeilijk om te nemen, want electorale afstraffing ligt altijd op de loer. Ik pleit ervoor de politiek de ruimte te geven en als burgers en consumenten onze verantwoordelijkheid te nemen. Ook als het onze portemonnee of diep ingesleten gewoonten raakt.

Hoe creëer je draagvlak voor duurzaamheid?

20 oktober 2014 ― Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, voor iedereen. Bedrijven investeren in energiebesparingen, duurzame gebouwen en duurzame mobiliteit. Overheden stellen steeds meer duurzame eisen in aanbestedingstrajecten, en woningcorporaties zoeken naar manier om duurzaam gebieden te herontwikkelen en bebouwen. Maar voor het echt slagen van verandering, is draagvlak bij alle stakeholders essentieel. Zonder people geen duurzaamheid.

Modder aan je handen

16 augustus 2013 ― De directe impact van een daktuin slaat geen deuk in een pakje boter. Maar de indirecte opbrengst is enorm en die zit hem in de bewustwording. Op die manier werkt het effect misschien wel veel verder door dan alleen tot op je bord. En af en toe met je handen in de aarde is eigenlijk best fijn.

Melting ice - melting society

14 juni 2013 ― Climate change, world politics, oil exploration, huge social challenges and an overcharged ecosystem. Join us in trying to understand the Greenlandic system. A country, vast in terms of land area, tiny in terms of population numbers. The cumulative effect of these trends makes Greenland an example for global sustainability challenges.

Groenland: pompen én verzuipen

1 april 2013 ― De aanwezigheid van grote hoeveelheden grondstoffen, betekent voor Groenland een ticket to freedom. De olie-inkomsten kunnen het kapitaal leveren voor ontwikkeling of onafhankelijkheid. Maar eigenlijk moeten tenminste 60% van de bekende oliereserves onder de grond blijven, om de temperatuurstijging binnen de perken te houden. Wie neemt die verantwoordelijkheid?